Potrzebne przeglądy gazowe w Katowicach? Zakład wykonuje okresową kontrolę i przegląd instalacji gazowej dla:

 • zakładów przemysłowych.
 • wspólnot.
 • spółdzielni.
 • firm, lokali użytkowych.
 • klientów indywidualnych.

wydajemy

 • OŚWIADCZENIA/ZGŁOSZENIA GOTOWOŚCI DO NAPEŁNIENIA INSTALACJI PALIWEM GAZOWYM DO PGNIG

(PO MODERNIZACJACH,ODŁĄCZENIU GAZOMIERZY)

KONTROLE, PRZEGLĄDY INSTALACJI I URZĄDZEŃ GAZOWYCH OBEJMUJĄ :

 1. sprawdzenie stanu technicznego i prawidłowości usytuowania kurków głównych, skrzynek gazowych
  oraz zaworów odcinających.
 2. sprawdzenie stanu technicznego, powłoki malarskiej, prawidłowości prowadzenia i mocowania
  rurociągów gazowych (przewody gazowe w piwnicach, piony gazowe i instalacje lokalowe wraz
  z oględzinami przejść przewodów przez przegrody budowlane).
 3. sprawdzenie prawidłowości podłączeń przewodów spalinowych.
 4. sprawdzenie prawidłowości podłączeń wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej
  w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi.
 5. sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń.
 6. kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i piony gazowe).
 7. kontrolę szczelności instalacji gazowych w poszczególnych pomieszczeniach.
 8. kontrolę szczelności podłączenia kurków głównych, zaworów odcinających.
 9. kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy.
 10. kontrolę szczelności urządzeń i aparatów gazowych.

PRACOWNICY POSIADAJĄ ODPOWIEDNIE ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI E+D WRAZ Z PRACAMI KONTROLNO –  POMIAROWYMI

ZAPRASZAMY