Wykonujemy pomiary oświetlenia:

  • Dróg ewakuacyjnych.
  • Stanowisk pracy.
  • Oświetlenia ogólnego.
  • Oświetlenia awaryjnego.

Pomiary natężenia oświetlenia zgodnie z polskim prawem powinny być przeprowadzane w miejscach pracy raz na pięć lat. Jednak w przypadku zmiany oświetlenia, remontu bądź przebudowy pomieszczenia warto takie badanie powtórzyć, nawet jeśli określony w ustawie czas jeszcze nie upłynął.
Odpowiednie natężenie światła na stanowisku ma wpływ nie tylko na zdrowie pracowników, ale przede wszystkim na jakość ich pracy, dlatego nie wolno lekceważyć tego typu kontroli.

Pomiary oświetlenia profesjonalnym sprzętem

Nasz zakład oferuje szybkie i dokładne pomiary oświetlenia. Stosujemy najlepsze luksomierze tylko renomowanych producentów, dlatego wyniki są zawsze bardzo precyzyjne i prawidłowe.

Wykonujemy także pomiary oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych, które trzeba sprawdzać co roku. Po przeprowadzanej kontroli wystawiamy niezbędne oświadczenia i protokoły. Pracownicy zajmujący się takimi badaniami mają duże doświadczenie w tej pracy oraz konieczne kwalifikacje.
Chętnie współpracujemy zarówno z małymi firmami, jak i dużymi przedsiębiorstwami. Energpol zawsze służy też radą, jak rozwiązać problem nieprawidłowego oświetlenia.